OHAL’de Yargı Kurumlarından İhraçlar

OHAL’de Yargı Kurumlarından İhraçlar

KHK’lerle toplam 4326 yargı mensubu ihraç edildi. Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu kararıyla ise 3659 hakim ve savcı ihraç edildi.

 KHK

672 67 KHK NO: 677 Kurum Kararı ile
Toplam
Anayasa Mahkemesi 39 39
HSYK
(idari personel)
15 15
HSYK
(Hakim ve Savcılar)
3659 3659
Yargıtay Başkanlığı
(İdari personel)
183 183
Danıştay Başkanlığı 83 83
Askeri Yargı Üyeleri 194 194
Sayıştay Başkanlığı 84 69 153
Toplam 167 252 15 3892 4326

Anayasa Mahkemesi

23/7/2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’nin “Yargı mensupları ile bu meslekten sayılanlara ilişkin tedbirler” başlıklı 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun salt çoğunluğunca… meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilir.” hükmü uyarınca Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun 4/8/2016 tarihli toplantısında iki Anayasa Mahkemesi üyesinin meslekte kalmalarının uygun olmadığına kanaat getirildi ve meslekten çıkarılmalarına oybirliğiyle karar verildi.

Mahkeme, 31 Aralık 2016 tarihli basın açıklaması ile Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’nca 22.7.2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’nin 4. maddesi kapsamında daha önce açığa alınan toplam altmış sekiz (68) personel hakkında yürütülen soruşturma sonucunda; bir kadrolu raportör ve 36 idari personel olmak üzere 37 personelin kamu görevinden çıkarılmasına, iki raportör yardımcısı ile 13 idari personel hakkında açığa alma tedbirinin kaldırılmasına ve geri kalanlara ilişkin soruşturmanın devam etmesine karar verildiğini duyurdu.

Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu

Hakim ve Savcılar, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun Genel Kurulunda alınan kararlarla ihraç edilenler:

Karar no: Karar tarihi Hakim ve savcılar
2016/426 24.08.2016 2847
2016/428 31.08.2016 543
2016/430 4.10.2016 66
2016/440 15.11.201 203
Toplam 3659

HSYK, 29 Kasım 2016 tarihinde 2016/434 -ek karar ile 78 hakim ve savcının mesleğe dönmesine karar verdi.

HSYK, 29 Aralık 2012 tarih ve 2016/446 sayılı kararı ile 233 itiraz başvurusunun hepsini reddetti. (FS-AE/HK)

Yazı Dizisi 1: OHAL İlanı, KHK’ler, Hak Kısıtlamaları

Yazı Dizisi 2: OHAL’de Kamu Kurumlarından İhraçlar

Yazı Dizisi 3: OHAL’de Akademik Kurumlardan İhraçlar

Yazı Dizisi 4: OHAL’de Yargı Kurumlarından İhraçlar

Yazı Dizisi 5: OHAL’de Türk Silahlı Kuvvetlerinden İhraçlar

Kaynak: Bianet