OHAL’de Kamu Kurumlarından İhraçlar

OHAL’de Kamu Kurumlarından İhraçlar

OHAL’de Kamu Kurumlarından İhraçlar tüm hızıyla sürdü. Toplam 87 bin 346 kişi kamu kurumlarından ve meslekten çıkarıldı. İşe dönebilenlerin sayısı sadece 319.

20 Temmuz 2016-31 Aralık 2016 tarihlerini kapsayan 5,5 aylık dönemde toplam 87 bin 346 kişi kamu kurumlarından ve meslekten çıkarıldı.  Bu dönem içinde sadece 319 kişi hakkındaki ihraç kararı kaldırıldı.

İhraçlar, KHK’lere eklenen listeler yoluyla ve Bakanlıkların ve kamu niteliğine sahip kuruluşların kendilerine 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile verilen ihraç etme yetkilerini kullanmaları ile gerçekleşti.

Kamu görevinden ve meslekten ihraç edilen kişilere karşı uygulanan tedbirler

  • Mahkumiyet kararı aranmaksızın, askeri rütbe ve memuriyetlerinin alınması
  • Yeniden TSK’ya ve Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatlarına kabul edilmeme
  • Bir daha kamu hizmetinde istihdam edilememe (doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilememe)
  • Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevlerinin sona ermesi
  • Silah ruhsatları ve pilot lisanslarının iptal edilmesi
  • Bu kişilerin oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından on beş gün içinde tahliye edilmesi
  • Bu kişilerin özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamamaları
  • Pasaportların iptali
  • 15/7/2016 tarihinden sonra milli güvenlik gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan kamu görevlileri hakkında ilgili mevzuatında öngörülen soruşturma açma sürelerinin olağanüstü hal süresince uygulanmaması (KHK 669- M.3(1))
  • 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. ve 4. maddeleri kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve yüksek mahkeme başkan ve üyeliği, müsteşar, hâkim, savcı, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamamaları ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamamaları. (KHK 670)

İhraç Edilenlerin Kurumlara Göre Dağılımı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

TBMM Başkanlığında görev yapan 73 kişi ihraç edildi. Bu kişilerden sadece üçü geri dönebildi.

Başbakanlık ve Bağlı Kurumlar:

20 Temmuz 2016-31 Aralık 2016 tarihlerini kapsayan 5,5 aylık dönemde toplam 3081 kişi ihraç edildi. İhraç edilenlerin yüzde 62’sini Diyanet İşleri Başkanlığı personeli oluşturdu. Hakkında ihraç kararı kaldırılan personel sayısı sadece 41 oldu.(%1,3)

 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

BAŞBAKANLIK VE BAĞLI KURUMLAR

672 675 677 Kurum

Yetkisiyle

Toplam İhraç Kararı Kaldırılanlar
Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı
62 14 76 3
Atatürk Kültür, Dil ve
Tarih Yüksek Kurumu
5 1 6
Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu
116 8 124
Basın Yayın ve Enformasyon G.M. 11 28 39
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 67 12 79
Başbakanlık Merkez Teşkilatı 302 302
Diyanet İşleri Başkanlığı 1519 249 94 1862 36
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 29 29
Sermaye Piyasası Kurulu 30 7 37
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı 12 12
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 12 12
Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı
10 1 11 1
Türkiye Kalkınma Bankası 14 14
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 312 45 357
Vakıflar Genel Müdürlüğü 26 4 30 1
Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı
3 1 4
Milli İstihbarat Teşkilatı 87 87
Toplam 2530 310 154 87 3081 41

Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlar-1

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

BAKANLIKLAR VE BAĞLI KURULUŞLAR

672 675 677 Toplam İhraç Kararı Kaldırılanlar
ADALET BAKANLIĞI
Bakanlık 2534 2534
Toplam 0 2534 0 2534 0
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Bakanlık 439 131 570
Toplam 439 0 131 570 0
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Bakanlık 4 2 6
Akreditasyon Kurulu 5 1 6
Eğitim 3 3
Toplam 12 3 0 15 0

Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlar-2

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

BAKANLIKLAR VE BAĞLI KURULUŞLAR

672 675 677 Toplam İhraç Kararı Kaldırılanlar
BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
İLE BAĞLI, İLGİLİ KURULUŞLAR
0
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 62 30 92
KOSGEB 71 71
Türk Patent Enstitüsü 13 13
Türk Standartları Enstitüsü 13 32 45
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 167 1 168
Toplam 326 63 0 389 0
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
İLE BAĞLI, İLGİLİ KURULUŞLAR
0
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
(ÇASGEM ve Merkez Teşkilatı)
39 39
Devlet Personel Başkanlığı 11 11
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 605 605 41
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 130 130
Toplam 785 0 0 785 41
ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
İLE BAĞLI, İLGİLİ KURULUŞLAR
0
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 90 48 138
İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 42 42
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 120 52 172
Toplam 252 100 0 352 0

Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlar-3

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

BAKANLIKLAR VE BAĞLI KURULUŞLAR

KHK NO: 672 KHK NO: 675 Toplam İhraç Kararı Kaldırılanlar
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İLE BAĞLI,
İLGİLİ KURULUŞLAR
0
Bakanlık 215 102 317
Toplam 215 102 317 0
EKONOMİ BAKANLIĞI 0
Bakanlık 39 39
Toplam 39 0 39 0

Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlar-4

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

BAKANLIKLAR VE BAĞLI KURULUŞLAR

672 675 677 Toplam İhraç Kararı Kaldırılanlar
ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Bakanlık 40 10 3 53
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ G.M. 25 12 37
Botaş International Limited Şirketi 9 4 13
Elektrik Üretim Aş Genel Müdürlüğü 109 1 110
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 57 5 62
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 51 5 56
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 37 4 41
Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı 20 20
Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü 8 2 10
Elektrik İletim Aş Genel Müdürlüğü 159 13 172
Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ G.M. 2 1 3
Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 54 11 65
Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü 61 3 64
Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım Aş (TPPD) 6 2 8
Türkiye Taş Kömürü Kurumu G.M. 30 7 37
Toplam 668 10 73 751 0

Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlar-5

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

BAKANLIKLAR VE BAĞLI KURULUŞLAR

672 675 677 Toplam İhraç Kararı Kaldırılanlar
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Bakanlık 69 10 6 85
Spor Genel Müdürlüğü 138 8 2 148
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 113 18 5 136
Toplam 320 36 13 369 0
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
İLE BAĞLI, İLGİLİ KURULUŞLAR
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı
ile Bağlı, İlgili Kuruluşlar
733 172 905 10
Toplam 733 172 0 905 10
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İLE BAĞLI, İLGİLİ KURULUŞLAR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 149 19 168
Rekabet Kurumu 15 15
Toplam 164 19 0 183 0

Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlar-6

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

BAKANLIKLAR VE BAĞLI KURULUŞLAR

670 672 677 Toplam İhraç Kararı Kaldırılanlar
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Bakanlık 369 347 716
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 31 31
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı 10 10
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 2349 2349
Emniyet Genel Müdürlüğü 2360 7669 7586 17615
Toplam 2360 8079 10282 20721 0

Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlar-7

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

BAKANLIKLAR VE BAĞLI KURULUŞLAR

670 672 675 677 Toplam İhraç Kararı Kaldırılanlar
KALKINMA BAKANLIĞI İLE BAĞLI
VE İLGİLİ KURULUŞLAR
0
Kalkınma Bakanlığı 65 65
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İd. Başkanlığı 1 1
Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İ.B. 12 12
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İd. Başkanlığı 1 1
İstanbul Kalkınma Ajansı 7 7
Türkiye İstatistik Kurumu 118 23 141
Toplam 0 197 30 0 227 0
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 0
Bakanlık 175 11 186
Toplam 0 175 11 0 186 0
MALİYE BAKANLIĞI İLE BAĞLI
VE İLGİLİ KURULUŞLAR
0
Bakanlık 829 389 1218
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 16 16
Gayrimenkul Aş Genel Müdürlüğü (ÖİB) 1 1
Gelir İdaresi Başkanlığı 813 64 877
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu
2 2
Kamu İhale Kurumu 11 11
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü 7 7
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 14 14
Toplam 0 1693 0 453 2146 0
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 0
Bakanlık 28163 2219 119 30501 31
Toplam 0 28163 2219 119 30501 31
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 0
Bakanlık 3 3
Makine Kimya Endüstrisi 15 15
Akaryakıt İkmal-Nato Pol Tesisleri İşletme Bşk. 5 5
Savunma Sanayi Müsteşarlığı 15 7 22
Toplam 0 15 7 23 45 0
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 0
Bakanlık 337 83 52 472 1
Toplam 0 337 83 52 472 1
SAĞLIK BAKANLIĞI 0
Bakanlık 2018 2774 752 5544 18
Toplam 0 2018 2774 752 5544 18

Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlar-8

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

BAKANLIKLAR VE BAĞLI KURULUŞLAR

670 672 Toplam İhraç Kararı Kaldırılanlar
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI
İLE BAĞLI, İLGİLİ KURULUŞLAR
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 72 72 2
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 196 196
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müd. 124 124 24
Karayolları Genel Müdürlüğü 138 138
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 23 23 2
Posta ve Telgraf Teşkilatı Aş Genel Müd. 35 35
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 18 18 1
TCDD Genel Müd. 167 167
Türkiye Demiryolları Mak. San. Aş Genel Müd. 15 15
Türkiye Denizcilik İşletmeleri Aş Genel Müd. 1 1
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Aş 4 4
Türkiye Vagon Sanayii Aş Genel Müd. 2 2
TÜRKSAT Aş Genel Müdürlüğü 36 36
Toplam 196 635 831 29

Diğer Kuruluşlar

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DİĞER KURULUŞLAR

672 675 Kurum yetkisiyle Toplam İhraç Kararı Kaldırılanlar
Kamu Denetçiliği Kurumu 21 21 12
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 1 1
Ölçme, Seçme Yerleştirme Başkanlığı
(ÖSYM)
10 3 13
Toplam 10 4 21 35 12

(FS-AE/HK)

 

Yazı Dizisi 1: OHAL İlanı, KHK’ler, Hak Kısıtlamaları

Yazı Dizisi 2: OHAL’de Kamu Kurumlarından İhraçlar

Yazı Dizisi 3: OHAL’de Akademik Kurumlardan İhraçlar

Yazı Dizisi 4: OHAL’de Yargı Kurumlarından İhraçlar

Yazı Dizisi 5: OHAL’de Türk Silahlı Kuvvetlerinden İhraçlar

Kaynak: Bianet